logo
Afslanken Detoxen Afslank Versneller Fatburner pillen logo Voor Belgie klik hier

Algemene voorwaarden Aanbodtotaal


Algmene Voorwaarden

Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoeken en gebruiken van de website aanbodtotaal.nl Bezoekers en gebruikers van aanbodtotaal gaan automatisch, volledig en onvoorwaardelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden en aanvaarden deze. Deze Algemene Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst en zijn van toepassing op de content en Service verleend via het internet, deze website, en andere uitingen betreffende de service tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.

In het geval dat één of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. aanbodtotaal.nl zal in een dergelijk geval vervangende bepalingen opstellen, die zo veel mogelijk overeenkomen met de niet-geldig verklaarde bepalingen.
Persoonlijke informatie

Informatie wordt op verschillende manieren en verschillende plaatsen op de website en/of banners verzameld. Bepaalde persoonlijke informatie wordt verzameld; bijvoorbeeld als u zich aanmeldt. Bij deze aanmelding wordt naar uw GSM nummer en/of e-mail adres gevraagd. Persoonlijke informatie wordt niet aan derden doorgegeven als u daarvoor niet uw uitdrukkelijke instemming verleend heeft. De Aanbieder zal de toepasselijke Nederlandse regelgeving ten aanzien van privacy naleven. In het geval daartoe een wettelijke verplichting bestaat zal de Aanbieder gegevens van gebruikers aan derden verstrekken. Op elke door de Aanbieder gesloten overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing
Aansprakelijkheid producten aangeboden op aanbodtotaal.nl

Aanbodtotaal.nl aanvaard geen aansprakelijkheid omtrent de werking van de aangeboden producten. Aanbodtotaal aanvaard ook geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van de producten. Het zijn hulpmiddelen om het gewenste doel te bereiken. De werking van de producten kan per persoon sterk verschillen. Wij garanderen nooit dat alleen het gebruik van onze producten leidt tot het gewenste doel. De aangeboden producten kunnen u eventueel helpen naar uw doelstelling. Alvorens de producten te gebruiken raadpleegt u altijd uw arts. Aanbodtotaal is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het gebruik van de producten indien u niet eerst een medicus heeft geraadpleegt, en de betreffende medicus u heeft verzekerd dat gebruik ervan in uw omstandigheden veilig is.

Alle aangeboden producten zullen door aanbodtotaal worden beoordeeld voor plaatsing op de website. Mocht u onjuistheden aantreffen of op en aanmerkingen hebben verzoeken wij u dit per e-mail kenbaar te maken.
Algemene aansprakelijkheid

De Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor schade die gebruiker lijdt door tekortkomingen van de Aanbieder bij de uitvoering van de overeenkomst. De Aanbieder is niet aansprakelijk voor directe schade, gemaakte kosten, in het bijzonder niet voor schade ontstaan door ondeugdelijk gebruik of indien voor gebruik niet eerst een arts geinformeerd is omtrend de eigen gezondheid en het gebruik van de producten, patches en pleisters.
Afwijzing van aansprakelijkheid

De aanbieder, gelieerde bedrijven partners en leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van het door u gemaakte gebruik van de producten.
Algemene voorwaarden thuiswinkel en modelformulier voor herroeping

Bekijk hier de algemene voorwaarden thuiswinkel en het modelformulier voor herroeping